Skip to main content

Jobba smartare, inte hårdare, år 2022 med LayOut och SketchUp Pro

2022 får en bra start med helt nya uppdateringar i SketchUp Pro och LayOut. SketchUp 2022-versionen inkluderar nya och förbättrade modelleringsverktyg, ytterligare sökfunktion, tidsbesparande förbättringar i LayOut och mycket, mycket mer. Uppdateringarna hjälper dig att påskynda och förenkla dina arbetsflöden så att du kan lägga fokus på dina designs.

Innan vi tar en närmare titt på versionen vill vi presentera vår senaste skalmodell, Niraj Poudel! Niraj började på SketchUp år 2014 och är en viktig del av vårt kundriktade team. Han hjälper gärna våra användare att optimera sina SketchUp-arbetsflöden och brinner för hållbar design. Niraj tycker om utomhuslivet, att spela gitarr och att hitta nya sätt att få sin dotter att le när han inte är på jobbet. Läs mer om vår senaste skalmodell.

Nu när vi har presenterat Niraj är det dags att utforska 2022-versionen.

SketchUp Pro (stationär dator)

Sök i SketchUp

Sökfunktionen lanserades ursprungligen för SketchUp for Web men är nu en SketchUp Pro-funktion som låter dig snabbt hitta och aktivera kommandon och installerade tillägg. Istället för att lägga värdefull tid på att försöka att hitta eller komma ihåg verktyg i SketchUp kan du skriva in namnet eller en förfrågan om arbetsflödet, såsom "höjd", "Boolean" eller "avfasning" för att snabbt hitta vad du letar efter.

Om du inte har använt SketchUp innan hjälper funktionen dig att komma igång i gränssnittet och med verktygen. På så sätt kan du lägga fokus på din design snarare än att leta efter verktyg. Sök enligt namn, eller sök på vad du vill göra med verktyget, så visas relevanta resultat i SketchUp.

Avancerade användare kan med fördel använda verktyget för att minska hur mycket av skärmen som tas upp av verktygsfält. Till exempel: istället för att visa alla sju ikoner för "Tryck/dra" kan du nu söka efter dem för att hitta alla kommandon som länkats till tillägget.

Det bästa sättet att föra in sökning (standardkommando: Shift + S) i ditt arbetsflöde är att anpassa dina kommandon så att de är enkla att hitta.

Sökningen har anpassats till alla språk som officiellt stöds.

Nya och förbättrade modelleringsverktyg

År 2022 är det dags att påskynda, strömlinjeforma och förbättra arbetsflöden med våra helt nya verktyg och omfattande uppdateringar av äldre funktioner. Du kan läsa mer om detta i versionsinformationen, men här kan du se ett par höjdpunkter:

Lasso-markering

Verktyget Lasso-markering låter dig rita anpassade gränser för markeringar utan att behöva flytta på kameran. Du kan även göra flera diskreta val med ett klick och drag samt välja objekt mycket snabbare med din pekpenna.

Lasso-verktyget har även ett nytt standardkommando: Shift + mellanslag.

Stämpelkopia

Det här är en ny version av Flytta-verktyget (introducerades i 2021.1.2). Stämpeln låter dig göra flera kopior av ett objekt och "stämpla" varje kopia med ett enkelt klick. Verktyget är särskilt användbart för att sprida ut föremål i ett område. Du kan till exempel snabbt placera skalenliga figurer eller andra figurer i ett landskap. Stämpeln kan även användas för att skapa flera kopior längs en axel, i oregelbundna intervallet, till exempel för att visa övergångsställen i en stadsmodell.

Tagg-verktyg

Gör det smidigare att organisera modeller med Taggar, ett nytt verktyg som låter dig klicka på objekt eller förvalda objekt för att använda taggar. Med Tagg-verktyget kan du organisera modeller snabbare genom att tagga objekt direkt i modelleringsfönstret, snabbt rensa oönskade taggar och förbättra rapporternas exakthet genom att ändra taggning av komponentinstanser i omgångar.

Frihand

Vi har gjort en stor uppdatering i Frihand-verktyget. Med dess jämnare kurvor kan du skapa organiskt ritade linjer och använda Följ mig-profiler ("Follow Me") med mer naturlig varians.

Eftersom resultaten av Frihand blir jämnare skapar verktyget fler segment. Precis efter att du har ritat en kurva kan du stegvis minska dess segmentering. SketchUp ger dig visuell feedback vid varje steg. Frihand-verktyget tar även emot information om låsning till axlar för att specificera plan och det är nu möjligt att rita över intilliggande ytor på olika plan.

Tangentkänsligt lås

Med de nya tangentkänsliga reglagen för 2-punkts och 3-punktsbågar kan du snabbt ange och låsa bågens tangent från en befintlig kant eller båge. Verktyget är dels mer förutsägbart och låter dig dels skapa böjda ytor mycket snabbare.

Scensökning

Om du genererar arkitektonisk visualisering eller dokumentation för byggprojekt skapar du antagligen många olika scener för att visa upp detaljerna i din design. Det innebär att du visuellt måste skanna långa listor på scener med kodade namn. Med Scensökning (ett nytt sökfilter bredvid Scen-fliken) kan du snabbt identifiera och gå till önskad scen.

Fler modelleringsändringar

I version 2021.1 lade vi fokus på att göra modelleringen mer konsekvent från verktyg till verktyg,  specifikt för våra tio grundläggande verktyg. I den här versionen finns det ett par anmärkningsvärda ändringar i hur följande verktyg beter sig: Måttband, Klassificering, Positionstextur och Riktningsavledning. Du kan läsa mer om dessa ändringar i versionsinformationen.

LayOut

Med Auto-text-uppdateringar och Hitta & ersätt hjälper LayOut dig att arbeta snabbare och mer effektivt än någonsin.

Vybaserade etiketter för Auto-text

Utöver de befintliga etiketterna som drar objekt- eller komponent-attribut från SketchUp-vyer i LayOut introducerar vi nya Auto-text-taggar som kan väljas från Auto-text-menyn när du skapar etiketter eller använder etikettmallar.

Du kan använda alla dessa etiketter i klippböcker eller med genomskinliga "leaders". Det innebär att du kan dra Auto-text-etiketter från en klippbok, trycka på enter för att dra etikettens "leader" och automatiskt få upp värdet som länkats till denna vy.

Dessa taggar har parameterinmatning såsom <Scen-namn>, <Scen-beskrivning>, <Skala>, <Kvot> och <Koordinater()>.

Med nya och förbättrade, vybaserade Auto-text-etiketter kan du använda mer av informationen som bäddats in i SketchUp-modeller när du skapar dokument. På så sätt blir dina mallar mer kraftfulla och effektiva. Du kan till exempel välja namn på din Scen, eller beskrivning, med en Auto-text-tagg för att automatiskt fylla i ritningens titel. Sedan kan du använda taggen <Skala> för att visa skalan på den aktuella vyn. Om skalan på vyn ändras uppdateras automatiskt informationen om skala.

Se hur du använder funktionerna i vårt hjälpcenter.

Auto-text för sidhantering

Att manuellt skapa och uppdatera innehållsförteckningar tar lång tid och kan leda till fel. Men nu slipper du det, med de nya förbättringarna i blockhantering för titlar.

<Sidoräkning>

<Sidoräkning> kompletterar den befintliga taggen <Sidonummer> och visar antal sidor i ett specifikt intervall som du kan ange i dokumentet. Precis som med <Sidonummer> kan användare ange startsida (där ett intervall börjar), teckenstil och den sista sidan. Funktionen är särskilt användbar när du ska skapa ett index eller en innehållsförteckning i början av ditt LayOut-dokument.

<Sidonamn()>

Med taggen <Sidonamn> kan du använda namnet på en sida som inte är den aktuella sidan. Om du till exempel vill visa namnet på en sida som har position tre i dokumentet anger du <Sidonummer(3)>. Sidonamnet uppdateras dynamiskt när sidor läggs till, tas bort eller ordnas om. Det sparar tid när du utvecklar och slutför din innehållsförteckning.

Auto-text med sekvenser

Det här är en funktion som länge efterfrågats. Auto-text med sekvenser är en ny Auto-text-tagg som automatiskt ökar när den kopieras. Dessa taggar används för att snabbt kommentera ritningar och figurer, skapa numrerade titlar på ritningar, bildtexter och många andra saker som tidigare krävde textredigering mellan varje kopia. Likt funktionen <Sidonummer> med Auto-text kan du kopiera och återanvända sekvenstaggen så många gånger du vill.

Om du raderar en sekvenstagg kan du enkel numrera om textrutor för en specifik sekvenstagg i hela dokumentet med ett enda kommando: Numrera om sekvens (Renumber Sequence).

För att hjälpa dig att komma igång med alla nya Auto-text-funktioner i LayOut har vi lagt till två nya sidor i varje titelblock-klippbok i LayOut.

Hitta & ersätt text

Det finns flera metoder för att snabbt skapa och kopiera text på flera sidor i ett LayOut-dokument, men det har varit svårt att ändra text i ett helt dokument. Då måste du inspektera varje sida och textruta i hela dokumentet. Därför tror vi att du kommer att älska funktionen Hitta & ersätt i LayOut! Med Hitta & ersätt går det mycket snabbare att göra ändringar i text i en markering, på en sida eller i ett dokument. Det påskyndar din kvalitetssäkring och innebär även att du kan uppdatera ritningars titlar, sidonummer och angivna byggnadsmaterial samt rätta stavfel på ett mycket mer effektivt sätt.

Precis som i andra applikationer kan Hitta & ersätt aktiveras med kortkommandot Ctrl/Command + F samt från textmenyn i LayOut.

Zoom-val

Slipp fördröjningar när du zoomar – med det nya kontextkommandot Zoom-val som tagits från SketchUp. När du har fler och mer komplexa LayOut-sidor kan det bli svårt att navigera med funktionen som låter dig skrolla för att zooma. Därför kan du nu gå till önskad Zoom-nivå i ett val i LayOut, vilket minskar sannolikheten för fördröjningar när du zoomar in eller ut.

Prestanda- och kvalitetsförbättringar

Inbyggt M1-stöd för SketchUp på Mac

Vi erbjuder nu ett universellt installationsprogram som gör att SketchUp Pro kan drivas på Mac-enheter med M1-plattformen (introducerades i slutet av 2020).

2022-installationsprogrammet stödjer även SketchUp-installation och -drift på Mac-enheter som har Intel-processorer. Det innebär att Apple-användare inte behöver avgöra vilket chipset som driver deras Mac för att kunna installera SketchUp Pro.

Entities Builder API

Skapa stora mängder geometri snabbare med hjälp av det nya Entities Builder API-gränssnittet. Om du genererar stora mängder geometri kommer du att märka att processen blir mycket snabbare. 

Med den befintliga .obj-koden för import kan tornet i bilden ovan (med 22 000 ytor) importeras på 398 sekunder, eller cirka sex och en halv minut. Med det nya Entities Builder API-gränssnittet importeras samma torn på under nio sekunder.

Andra anmärkningsvärda kvalitetsförbättringar inkluderar Explode Performance, kameraklippning och sektionspaneler.

Feedback från våra användare hjälper oss att förbättra SketchUp och se till att vår produktsvit förblir en viktig del av deras arbetsflöden. Så fortsätt att dela era åsikter och ert arbete på sociala medier.

Om du vill ta reda på mer om 2022-versionen kan du läsa den kompletta versionsinformationen. Som alltid vill vi säga tack för att du väljer SketchUp. Om du har frågor eller kommentarer kan du ta en titt på våra forum.

Läs mer:

Utforska alla 2022-uppdateringar med nya Skill Builder-videor

Prenumerera på SketchUp

Starta en kostnadsfri 30-dagars provperiod

About the Author

We’re the folks who work on SketchUp, so we spend most of our time thinking about how to make drawing in 3D better. We also enjoy nerf gun wars, disc golf, board games, coffee, beer, donuts, and looking at mountains. A few of us eat quinoa.

Profile Photo of SketchUp Team